Slepper singel med julesong skrive av husmann frå Heidal på 1700-talet

foto