Fem år med Vågå konsertserie og Gammel-Kleppe som arena for intimkonsertar

foto