– Det er mange problem som skal løysast som ein ikkje lærte på kokkeskulen

foto
Det er to månader att til Hans Marius Sletten Nuvstad kan opne dørene til Bokhandel’n bakeri og mathus for dei første gjestane. Han er medeigar, kjøkkensjef og dagleg leiar av driftsselskapet til kafeen. Foto: Arve Danielsen