Søppelhandtering i Lom blir arbeidsplassar for ungdom