Ei rekkje mindre feil og manglar gav bruksforbod og gebyr