Den nye kommunale miljøstasjonen i Skjåk ligg i industriområdet i Aurmo, og onsdag vart han teken i bruk.

Både ordførar Elias Sperstad og leiar for plan, miljø og beredskap, Per Dagsgard, var til stades for å vera med på den uoffisielle opninga.

Sidan det står att noko småtteri av arbeid på miljøstasjonen, blir det ikkje offisiell opning før på vårparten ein gong.

Den nye miljøstasjonen utgjer om lag ti mål, der sju av dei har fast dekke med asfalt eller beleggstein. På den nå nedlagte miljøstasjonen i Bismo var det berre tre mål med fast dekke.

Det er bygt sju lasterampar ved miljøstasjonen i Aurmo, mot tre i Bismo.

I tillegg til sjølve miljøstasjontomta leiger Skjåk kommune 300 kvadratmeter lagerhall, pluss kontorlokale og sanitæranlegg av Ola Steinbakke.

Mange var innom miljøstasjonen. Foto: Tom Erik Solstad