Kjøtprodusentane i Skjåk har ulike syn på Gudbrandsdal Slakteri AS