Etter 24 år som lokalpolitikar for Senterpartiet i bygda lengst vest i Ottadalen, tok Rolv Kristen Øygard farvel med politikken.

Øygard har vore ordførar dei siste åtte åra, og overlot kjede og klubbe til Elias Sperstad torsdag kveld.