Kongens fortenestmedalje til Ola Grøsland - vart heiderskar til gagns