Ottadalen Mølle med «ny» butikk og omsetningsrekord

foto