Byggjer nytt fellesfjøs: – Folk vil ha norsk jordbruk og norsk mat

foto
Da klarsignalet om å starte bygginga av nytt fjøs kom sist fredag, var ikkje Randi Valde, Roar Sletten, Lars Erik Viste og Linda Hjellet Viste seine om å starte utgravinga av tomta. I september skal ein nytt fellesfjøs på 1.340 kvadratmeter stå ferdig. Foto: Arve Danielsen