Gudbrandsdalen blir virtuell læringsarena om flaum og ras

foto
VR skal førebyggje flaum og ras i Gudbrandsdalen. Bildet er frå Lalmsvatnet. Foto: Arve Danielsen