Gudbrandsdalen blir virtuell læringsarena om flaum og ras

foto