Albert Lunde tildelt Fjellskikkprisen av Røde Kors

foto