– Mange born og unge kjenner på stor motløyse nå

foto