– Eg trivst godt på frivljugsentralen, og derfor kjennest det utfordrande å slutte. Men samstundes: Eg gler meg stort til å bli pensjonist, seier Ella Hoel. Foto: Vigdis Kroken

– Alle treng vener

I april neste år blir Ella Hoel pensjonist. – Det er heilt ufattleg at det snart er 25 år sidan eg tok til som dagleg leiar ved frivljugsentralen i Lom.