foto
– Eg trivst godt på frivljugsentralen, og derfor kjennest det utfordrande å slutte. Men samstundes: Eg gler meg stort til å bli pensjonist, seier Ella Hoel. Foto: Vigdis Kroken

– Alle treng vener