Skrotten har utvida tilbodet: – Fordel å samle fleire fagfelt under same tak