Båt og redningsdrakt redda liv i sommar. Hjelpekorpset får pengar