Lanserer boka «Frå jeger til gjetar»: Ei bok om reinsgjetarane og deira liv

foto