Førskulebarna Erle Sperstad Ramstad, Jørgen Lund og Ellen Hermansen i Bismo barnehage. Foto: Tom Erik Solstad

Haustprat i barnehagen

Erle Sperstad Ramstad, Jørgen Lund og Ellen Hermansen er tre av førskulebarna i Bismo barnehage. Dei hadde mykje på hjartet da Fjuken tok ein haustprat med dei. Dei hadde litt av kvart å fortelja ...