– Å byggje bustader på Kulihaugen er både stuttsynt og umoralsk!