Søre Lykre er seld: – Eg føler eit stort ansvar

foto