Vågå kommune har fått millionbeløp til klimatiltak: Grå betonghaug gjev «grøn tråd»