Opprettheld vedtak – Glasopor må betale 16,5 millionar