Fann luftbørsepil ved bilen – så oppdaga Hans-Olav sprekk i bilglaset