Ynskjer å lage militærhistorisk verkstad og utstillingsmonter i Ullinsvin