– Det har vore eit stort engasjement ute på bygda og som har gjort at mange rykte har svirra