Takka vere Emilie og Rune vart det kantine att på skulen i Skjåk