Vegtrafikksentralen opplyser at det blir gjort ei ny vurdering sundag klokka 09.00.