Nå er boka med historia om reindrifta lansert

foto