– Ungdomen går og ventar på nytt hus og tida går ...