To store skulebygg i bygda blir tome når den nye skulen i Skjåk står ferdig og er innflyttingsklar, etter planen i 2018. Randi Rust er leiar i etterbruksnemnda for barneskulane Marlo og Nordberg.

– Det må da finnast einkvan med pågangsmot, velvilje og engasjement som treng så store bygg til eitkvart, seier Rust.

Ho fortel at arbeidet til nemnda har slarka og gått på tomgang i lang tid.

– Nå må vi prøve å kome eit steg vidare. Vi er sjølvsagt mest interessert i at det skal skje positiv utvikling i dei to husa når dei etterkvart blir tømde for elevar og tilsette.

Neste veke inviterer etterbruksnemnda til ope folkemøte på dei to barneskulane. Måndag kveld på Marlo skule og onsdag kveld på Nordberg skule.

– Her vil fleire frå nemnda vere til stades. I tillegg vil vi få med oss folk som kjenner bygga godt og som kan svare på spørsmål. Det vil også bli lagt opp til ei omvising, seier Randi Rust.

Ho oppmodar dei som sit og rugar på idear om å møte opp og fortelje om ideane sine.

– Alle idear er av interesse og er positivt for å kome eit steg vidare i arbeidet med etterbruken av skulebygga.

Den engasjerte leiaren i etterbruksnemnda meiner det blir feil at Skjåk kommune skal sitje med kostnadane på husa etter at nyskulen er ferdig og teken i bruk i 2018.

Randi Rust fortel at nemnda i desse dagar arbeider med tanken om å få utforma eit salsprospekt for dei to skulebygga, for eit eventuelt sal.

– Eg meiner at båe skulebygga er solide og godt vedlikehaldne, seier Randi Rust.

Etterbruksnemnda vil ha eit nytt møte rett etter påske, der dei vil samle trådane og idear som eventuelt har kome fram på folkemøta neste veke.