– Dersom statusen nasjonalparklandsby skal brukast som argument mot utvikling, bør kommunen søke fritak frå ordninga