Åtvarar mot vanskelege køyreforhold på fjellovergangane