Revybillettane er sleppt: Lomsrussen «sløkkjer ljoset»