Det var ein svært ordknapp Tor Olav Mundal som vart overraska med kåringa Årets Ottadøl 2017 tysdag morgon.

Den årlege kåringa er eit samarbeid mellom Fjuken og Sparebank 1 Lom og Skjåk, og det var Asta Brimi frå lokalavisa og Kristin Nygård Lonbakken frå banken, som delte ut heideren på den vidaregåande skulen i Lom, der prisvinnaren er lærar. Han visste ingenting om kva som skulle skje.

Tor Olav Mundal er ein dyktig fotballtrenar og ei eldsjel av dei sjeldne. I ei årrekkje har han vore drivkrafta for at barn og unge skal ha eit godt tilbod innan fotball, og han har lagt ned utruleg mange timar for fotballen i Lom.

Mundal har vore trenar i Lom heilt sidan 1980, og har trena fleire lag kvar sesong. Tor Olav er framleis svært aktiv som trenar av damelaget.

– Det er triveleg å bli sett pris på for det arbeidet eg har lagt ned, og dette er ei anerkjenning på at eg gjer noko som er bra, seier Tor Olav Mundal etter å ha fått prisen.

Han har ikkje tal på kor mange timar han har bak seg med friviljug arbeid for fotballen i Lom, men har på ingen måte tenkt å gjeva seg med fotballen.

– Eg trivst godt, og det er utruleg mykje fin fotballungdom i Lom. Ungdom i alderen 7 til langt over 40 år, seier Mundal.

Utnemninga Årets Ottadøl består av diplom, blomar og ein sjekk på 10.000 kroner.