Røyrleggjarbedrift har flytta inn i nye lokale på Vågå Bruk

foto