Handverksenteret høvla seg nytt namn og logo - blir Åver

foto