Regjeringa lettar på koronatiltaka: Skulane opnar gradvis opp att for alle elevar frå neste veke

foto