Arbeidet med å etablere nasjonalt senter for fjellredning er i gang: Vil auke tryggleiken

foto