Heimebuande pasientar kan måtte vente fleire timar på hjelp