Etter at fv 51 vart stengt, har det vore stor trafikk i Kveom og Skårsbrekka.

Stenginga betyr at dei som skal til Sjårdalen, må køyre om Lalm. Etter raset i Sjårdalsvegen, har bebuarane i Sjårdalen køyrt over Kleppehøgde.

Ordførar Harald Sve Bjørndal fortel at det er gjort vurderingar som gjer det noko utrygt i området. Det er jordmassar som er i rørsle, og ein vil ikkje belaste vegen ytterlegare med køyring.

– Eg veit at det er planlagt å ordne til og opne vegen måndag, men det er ustabilt rundt oss nå, seier Sve Bjørndal.

Han legg til at kommunen følgjer nøye med på situasjonen.

– Vi oppmodar elles folk til å melde frå om dei meiner noko kan vera utrygt slik at vi fortast råd kan få oversikt, legg han til.