Anka dommen i tingretten – nå skal ankesaka opp

foto