Slik det ser ut nå, vil ikkje papirutgåva av Fjuken denne veka nå fram til abonnentane før neste veke.