Kommunen: – Ikkje aktuelt å røre steinmurane

foto