foto
På Lalm skule heng eit måleri med ei spesiell historie. Under krigen i 1940 vart måleriet brukt som skyteskive av tyske soldatar som ein periode i byrjinga av krigen held til på skulen. Foto: Arve Danielsen

Ser du kuleholet i måleriet?