Søknad om motorferdsel blir sendt på høyring

foto