Nyetablering i Lom: – Målet er å utvikle produkt og tenester som gjer godt for folk