Byggjeprosjektet i Grindstugulego blir snart lyst ut