Ny giv i sportsfiskeforeininga: Håpar å dra ungdommane frå skjermen