Aud Hove er innstilt som fylkesordførarkandidat for Sp

foto